E-mail

info@zsmont.sk

Adresa

Priemyselná 1455 • 08501 Bardejov

Certifikáty

Rozvoj spoločnosti úzko súvisí so sledovaním najnovších trendov v stavebníctve. Používanie najnovších technológii a materiálov vyžaduje kvalifikovaný a vyškolený personál.

Podmienkou k získaniu certifikátu je úspešné absolvovanie testu, alebo inej formy skúšky. Certifikát oprávňuje k montáži a servisu príslušných technických zariadení. Je zárukou odbornosti držiteľa

 

Naše certifikáty z absolvovaných kurzov a školení:

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA

Firma ZS MONT s.r.o. spĺňa všetky kvalitatívne kritéria pre členstvo v cechu.

BRAMAC
BRAMAC

Školenie zamerané na veľkoformátovú kritinu.

VELUX Certifikát
VELUX Certifikát

Montážny kurz na Novú Generáciu strešných okien VELUX

ROTO Certifikát
ROTO Certifikát

Certifikát na pracovné postupy, technické vlastnosti a konštrukcia strešných okien ROTO.

DELTA Certifikát
DELTA Certifikát

Certifikát na spracovanie materiálov DELTA pre energeticky úsporné strechy.

FATRA Certifikát
FATRA Certifikát

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k aplikácii hydroizolačnými fóliami systémov FATRAFOL.

DELTA Certifikát
DELTA Certifikát

Certifikát na spracovanie materiálov DELTA pre energeticky úsporné strechy.

ROTO Certifikát
ROTO Certifikát

Certifikát na pracovné postupy, technické vlastnosti a konštrukciu strešných okien ROTO.

MEDITERRAN
MEDITERRAN

Certifikát na technologické postupy pri pokládke strešného systému MEDITERRAN.

ROVA Certifikát
ROVA Certifikát

Certifikát o absolvovaní školenia produktov ROVA -LINDAB.

LINDAB Certifikát
LINDAB Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní odborno-prezentačného školenia pre montážnikov a predajcov produktov Lindab.